Certyfikat

Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest on dokumentem określającym jakość budynku lub mieszkania pod kątem zużycia energii.

 

Czym jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny dostarcza potencjalnym kupującym / wynajmującym informację o zapotrzebowaniu na energię danej nieruchomości. Określany jest za pomocą kilku współczynników. Jego głównym zadaniem jest określenie energochłonności budynku, szerzej rzecz ujmując – określenie tego, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku.
Głównym współczynnikiem zastosowanym w certyfikacie jest tzw. wskaźnik EP, określający wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Wyrażany jest w kWh energii pierwotnej, koniecznej do zaspokojenia w ciągu roku potrzeb związanych z użytkowaniem danej nieruchomości, przypadających na 1 metr kwadratowy jej powierzchni.

Na całym świecie, szczególnie w Państwach tzw. starej Unii, wskaźnik EP nieruchomości daje potencjalnym kupującym, wynajmującym oraz pośrednikom nieruchomości pogląd na temat energochłonności nieruchomości. Dzięki temu,  dostarcza kluczowych informacji jak zasobnym portfelem należy dysponować po kupieniu lub wynajęciu danej nieruchomości, aby sprostać kosztom jej utrzymania.
Zobrazujmy to w następujący sposób: wskaźnik EP dla nieruchomości jest tym, czym przebieg dla samochodu. Dzięki temu ujednoliconemu współczynnikowi, kupujący, wynajmujący czy pośrednik w obrocie nieruchomościami może porównać dwa obiekty i bez żadnej specjalistycznej wiedzy ocenić, jak przedstawiają się miesięczne koszty eksploatacji każdej z nich, uwzględniając koszty utrzymania oraz wydatki na energię.

Nie jest to zatem papierek lakmusowy, a bardzo szczegółowy dokument techniczny dający szeroką wiedzę o nieruchomości: o tym, za pomocą jakiej technologii oraz z jakich materiałów został skonstruowany budynek. Zawarta w nim jest cała projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Przede wszystkim, jest to jednak szczegółowa ocena potencjalnych kosztów jego utrzymania. Czy nabywając samochód z rynku wtórnego ktokolwiek pominąłby kryterium oceny, jakim jest przebieg i książka serwisowa?

 

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.

Powyższe wynika jednoznacznie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym przepisy mają zastosowanie do wszystkich budynków oddawanych do użytkowania oraz podlegające zbyciu lub wynajmowi. Zatem charakterystyka energetyczna budynku w projekcie budowlanym okazuje się być dokumentem niezbędnym.

 

Jaki wpływ na ceny nieruchomości mają świadectwa energetyczne?

Ich wprowadzenie umożliwi ocenę budynku pod względem kosztów eksploatacji. Dostarczy informacji, które do tej pory nie były na ogół dostępne i w związku z tym nie były brane pod uwagę. Obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię, tzn. takie, w których straty energii będą niskie, będą mogły uzyskiwać na rynku nieruchomości ceny wyższe niż budynki, których oszacowane koszty eksploatacji będą, na skutek niedostatecznie efektywnego użytkowania energii, wysokie.

Zaświadczenie energetyczne w dość istotny sposób wpływa na wycenę nieruchomości. Koszt świadectwa energetycznego jest niewielki a niesie ze sobą szereg zalet:

 • Sprzedawca posiadający świadectwo charakterystyki energetycznej jest sprzedawcą niemającym nic do ukrycia
 • Sprzedawca, który przedstawia potencjalnemu nabywcy certyfikat energetyczny jest sprzedawcą przestrzegającym literę prawa
 • Sprzedawca który przeprowadził audyt energetyczny i przedkłada świadectwo energetyczne (na dzień podpisania umowy notarialnej) to jedyny sprzedawca, który doprowadzi do notarialnej sprzedaży mieszkania

Od marca 2015 nie sprzedasz mieszkania bez świadectwa energetycznego.

 

Jakie jeszcze korzyści, oprócz aspektów prawnych, niesie Twoje świadectwo energetyczne?

Zadbaj o swoją nieruchomość i o swój interes. Nie narażaj się na konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania litery prawa budowlanego.

Pamiętaj – sprzedawca posiadający certyfikat energetyczny wzbudza większe zaufanie.

Certyfikat energetyczny stanowi swoisty „PRZEGLĄD TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI”.

Dostarcza on potencjalnym kupującym informacje techniczne na temat nieruchomości. Dane w nim zawarte to m.in.:

 • Grubość izlolacji na elewacji
 • Charakterystyka cieplna budynku
 • Typ ogrzewania
 • Paramenty centralnego ogrzewania
 • Typ wentylacji
 • Grubość ścian zewnętrznych
 • Powierzchnia o regulowanej temperaturze

Świadectwo energetyczne domu lub budynku komercyjnego to łącznie ponad 50 informacji technicznych opisujących jak nieruchomość została wybudowana, z jakich materiałów oraz wysokość następujących opłat bieżących i okresowych:

 • Koszt energii elektrycznej
 • Podgrzanie wody
 • Ogrzanie budynku

 

Dodatkowo, zaświadczenie energetyczne może ocenić opłacalność inwestycji, jak również dostarczyć informacji na temat ewentualnych konieczności remontu lub modernizacji.

Certyfikat energetyczny to dokument nie tylko wymagany prawnie, lecz również podnoszący wartość merytoryczną ogłoszenia Twojej wystawionej na sprzedaż nieruchomości.

 

Koszt świadectwa energetycznego – jaki jest przedział?

Okazuje się, że na szczęście świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest kosztowne. Sprawdź nasz cennik, w którym Twój paszport energetyczny zaczyna się już od ok. 200zł. Nie jest to dużo, w porównaniu choćby do prowizji pobieranych przez portale ogłoszeniowe – warto wystawić ogłoszenie raz, a skutecznie. Możesz bardzo zauważalnie zwiększyć siłę przebicia Twojej nieruchomości na rynku, dzięki rzetelnym badaniom, które zawiera w sobie certyfikat energetyczny budynku. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku to tani i skuteczny sposób na dobrą sprzedaż.

without
http://otocertyfikaty.pl/wp-content/themes/imperio/
http://otocertyfikaty.pl/
#3ec777
style1
paged
Loading posts...
/home/bprudnickalh/ftp/otocertyfikaty/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
Enter your email here
off
off